Thời gian Đua Top Open Siêu SV MỚI Huyết Thần

13
:
00
phút
  • Ngày 18/5/2021

Hỏi Đáp Diễn đàn thảo luận MU KOREA Nơi Anh Tài Hội Tụ

Tại đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời về cách thức hoạt động của diễn đàn. Sử dụng các liên kết hoặc khung tìm kiếm bên dưới để tìm theo cách của bạn.

Pending Entries

Entries that you wish to create now but have them become publicly available at a later time are referred to as Pending Entries. To create a pending entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Publish On and then choose the date and time that you wish for the entry to go live. Due to the architecture, pending entries can appear a few minutes later than the time that you specify but they will have a time stamp that matches the date and time that you choose.

Your Pending and Draft entries are only viewable by you until they are published.

Draft Entries

Draft entries allow you to compose an entry in stages. To create a draft entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Draft and then save. Alternatively, you may press the Save Draft button at any time.

Your Pending and Draft entries are only viewable by you until they are published.

Past Date Entries

You may also post entries that have a time stamp in the past. This is useful for those entries that you just forgot to post and they work best in chronological order.

To past date an entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Publish On and then choose the date and time that you wish for the entry to appear to have been posted. If you select a date in the future, you will be creating a Pending Entry.

Tìm kiếm Hỏi Đáp

Chọn tùy chỉnh này nếu bạn muốn tìm kiếm của bạn được tìm trong văn bản của mục Hỏi Đáp cũng như các tiêu đề của chúng.

Chọn một tùy chọn ở đây để chỉ định cách bạn muốn truy vấn tìm kiếm của bạn được xử lý. 'Bất cứ từ nào' sẽ trả lại kết quả nhiều nhất nhưng có thể có kết quả ít liên quan nhất, trong khi 'Chính xác nguyên văn' sẽ chỉ trả những kết quả chứa chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.