Bạn hãy inb Fanpage:https://www.facebook.com/mukoreavip để lấy mã đăng ký và nhập vào khung bên dưới để tiếp tục