Chuỗi Sự Kiện Đua Top OPEN BETA Máy Chủ Siêu Bão

1. ĐUA TOP OPEN BETA 4 NGÀY
► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 26/11/2019