- Tên nhân vật : NLThuong
- Reset : 121
- Chọn đội màu : xanh