https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t35.0-12/20227571_772159189659604_307987905_o.png?oh=be2092585846834551c5af1164e90e14&oe=59735F41
đồ như hình này ép ntn vậy ad??
mình bỏ lâu mới chơi lại