Có ngọc thần trong shop lorencia bạn ạ
Pm trên face mình chỉ cho.