Sau đây BQT MU KOREA xin thông báo về Giới hạn Reset máy chủ Huyết Thần
Các bạn sẽ được reset 20 lần game+ 5 lần web . Ae lưu ý BQT sẽ để EXP hợp lý cho ae đi làm.Nên ae đừng lo số lần reset quá...