Yêu Cầu :

- Có thời gian Online tương đối
- Có đủ khả năng , năng lực , có kiến thức hiểu biết rộng về MU Online
- Nhiệt tình ,tự giác trong công việc
- Tính tình hòa đồng , hỗ trợ tận tình ,...