Cách chơi & tăng điểm, build đồ cho Class - Chiến Binh

Mẹo Chơi Class DK cho nhiều ae chưa biết và nắm rõ
1: DK cần phải mặc đồ giảm sát thương làm chủ đạo. kèm theo ring phản và khiên phản
2:...