Cách chơi & tăng điểm, build đồ cho Class - Chúa Tể


Chúa Tể

II: Ưu điểm và nhược điểm của Class
Ưu Điểm:
class có khả năng công thủ rất tốt . có thể săn bos cực nhanh
ban đầu có quạ tinh...