Kính gửi Admin MU KOREA

Sau khi update game vào 07h A.M ngày 27.05.2021
Tui bị mất 1 ít đồ. Nhưng quan trọng là mất 1 gậy giác đấu đang sử dụng tại nhân vật TamCA
Ngoài ra đồ nhặt cũng bị lỗi tự...