NỘI DUNG:
Người chơi sẽ được đưa lên Thiên Giới săn quái và KunDun để tìm đồ, có cơ hội nhận được rất nhiều đồ quý hiếm

+ Điều Kiện:Cần 1 vé (Ngôi sao chiến thắng) có được khi đánh quái...