Khi nào mới hết bảo trì cập nhập hôm nay vậy ad ? Em mới chơi thôi mà :((