Xin chào các bạn!
Để làm nhiệm vụ tuần hoàn các bạn hãy tới gặp Linh Hồn Thánh Nữ ở mỗi làng để tiếp nhận nhiệm vụ để thực hiện, sau khi hoàn thành các bạn có thể nhận lại nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện, đúng nghĩa của từ nhiệm vụ tuần hoàn.

Hệ thống nhiệm vụ được phát triển độc quyền tại MU-KOREA.NET SS6 từ năm 2013 nhưng cải tiến và hoàn thiện vào năm nay 2017. Mong các bạn nhiệt tình đón nhận và có những đóng góp hữu ích để nhóm có thể tiếp tục phát triển thêm các nhiệm vụ hay nữa để trò chơi trong game không bị nhàm chán.phần thưởng rất hấp dẫn gồm đủ ngọc nguyên liệu,bùa chaos,item vip....


Nhiệm vụ chỉ hoạt động tại Server - 3


HỆ THỐNG NHIỆM VỤ TUẦN HOÀN INGAME MU KOREA
NPC nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Sever Yêu cầu Phần thưởng
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Huyết Lâu 4
(Blood Castle +4)
Level để nhận: 150~400
3 Tiêu diệt 50 tên Huyết Ma Pháp Vươngđứng sau cổng thành

Level để vào Blood 4:
(181~230 => DK, DW, ELF, SM) - (161~210 => MG, DL, RF)
Lưu ý: Để không bị LAG cổng Blood thì khi bắt đầu
các bạn nên tiến đến gần cổng và giết đủ quái vật
để cổng hạ xuống, nếu đứng xa cổng thì sẽ bị lag
không hạ cổng xuống để đi vào trong.
1 Ngọc Ước Nguyện
1 Ngọc Tâm Linh
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Huyết Lâu 6
(Blood Castle +6)
Level để nhận: 150~400
3 Tiêu diệt 50 tên Huyết Ma Pháp Vươngđứng sau cổng thành

Level để vào Blood 6:
(281~330=> DK, DW, ELF, SM) - (261~310=> MG, DL, RF)
Lưu ý: Để không bị LAG cổng Blood thì khi bắt đầu
các bạn nên tiến đến gần cổng và giết đủ quái vật
để cổng hạ xuống, nếu đứng xa cổng thì sẽ bị lag
không hạ cổng xuống để đi vào trong.
1 Ngọc Ước Nguyện
2 Ngọc Tâm Linh
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Huyết Lâu 8
(Blood Castle +8)
Level để nhận: 150~400
3 Tiêu diệt 50 tên Đầu Lâu Ma Thuật đứng sau cổng thành

Level để vào Blood 8:
(Cấp độ tối cao "Master"), bắt buộc phải đi bằng Áo Tàng Hình +8
(vé trên CashShop chỉ đi được vào Blood1~7)
Lưu ý: Để không bị LAG cổng Blood thì khi bắt đầu
các bạn nên tiến đến gần cổng và giết đủ quái vật
để cổng hạ xuống, nếu đứng xa cổng thì sẽ bị lag
không hạ cổng xuống để đi vào trong.
1 Hộp quà đỏ
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Hỗn NguyênLâu 6
(Chaos Castle +6)
Level để nhận: 150~400
3 Tiêu diệt 50 tên Hỗn Nguyên Lâu 11trong Chaos Castle 6

Level để vào Chaos Castle 6:
(300~400=> DK, DW, ELF, SM) - (280~400=> MG, DL, RF)
1 Ngọc Ước Nguyện
1 Ngọc Hỗn Nguyên
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Hỗn NguyênLâu 7
(Chaos Castle +7)
Level để nhận: 150~400
3 Tiêu diệt 50 tên Hỗn Nguyên Lâu 13trong Chaos Castle 7

Level để vào Chaos Castle 7:
(Cấp độ tối cao "Master")
1 Ngọc Ước Nguyện
1 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Trao đổi hộp quà
(Hộp xanh => Hộp đỏ)
Level để nhận: 150~400
3 10 Hộp quà xanh

Có thể kiếm được Hộp quà xanh khi train quái ở các maps (Atlans,Lost...)
1 Hộp quà đỏ
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện tìm hộp may mắn
(Hộp may mắn => Hộp đỏ)
Level để nhận: 150~400
3 1 Hộp may mắn

Có thể kiếm được Hộp may mắn khi giết box vàng (rồng vàng con,thỏ vàng...)
1 Hộp quà đỏ
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Trao đổi hộp quà
(Hộp đỏ => Hộp chaos xanh)
Level để nhận: 150~400
3 10 Hộp quà đỏ

Có thể kiếm được Hộp quà đỏ khi thực hiện nhiệm vụ tuần hoàn...
1 Hộp chaosxanh
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện tiêu diệt phù thủy
(giết phù thủy => Hộp đỏ)
Level để nhận: 150~400
3 Tiêu diệt 3 con Phù thủy trắng

Tới giờ sự kiện các bạn hãy tìm và tiêu diệt Phù Thủy Trắng ở (loren,noria,devias)
1 Hộp quà đỏ
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện tiêu diệt rồng đỏ
(giết rồng đỏ => Hộp đỏ)
Level để nhận: 150~400
3 Tiêu diệt 5 con Rồng đỏ

Tới giờ sự kiện các bạn hãy tìm và tiêu diệt Rồng đỏ ở (loren,noria,devias)
1 Hộp quà đỏ
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Trao đổi hộp quà
(Hộp chaos xanh => Hộp chaos đỏ)
Level để nhận: 150~400
3 10 Hộp chaos xanh

Có thể kiếm được Hộp chaos xanh khi thực hiện nhiệm vụ tuần hoàn...
1 Hộp chaos đỏ
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Trao đổi hộp quà
(Hộp chaos đỏ => Hộp chaos tím)
Level để nhận: 150~400
3 10 Hộp chaos đỏ

Có thể kiếm được Hộp chaos đỏ khi thực hiện nhiệm vụ tuần hoàn...
1 Hộp chaos tím
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Trao đổi hộp quà
(Đá tinh luyện thấp => Hộp quà bạc khóa)
Level để nhận: 150~400
3 20 Đá tinh luyện thấp

Có thể kiếm được đá tinh luyện thấp bằng việc đổi đồ exl ra đá...
1 Hộp quà bạc khóa
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Trao đổi hộp quà
(Đá tinh luyện cao => Hộp quà vàng khóa)
Level để nhận: 150~400
3 20 Đá tinh luyện cao

Có thể kiếm được đá tinh luyện cao bằng việc đổi đồ exl ra đá...
1 Hộp quà vàng khóa
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Trao đổi hộp quà
(Ngọc hỗn nguyên => chìa khóa bạc)
Level để nhận: 150~400
3 20 Ngọc hỗn nguyên

Có thể kiếm được ngọc hỗn nguyên khi train hoặc làm nhiệm vụ...
1 Chìa khóa bạc
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Trao đổi hộp quà
(Ngọc hỗn nguyên => chìa khóa vàng)
Level để nhận: 150~400
3 40 Ngọc hỗn nguyên

Có thể kiếm được ngọc hỗn nguyên khi train hoặc làm nhiệm vụ...
1 Chìa khóa vàng
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Trao đổi hộp quà
(Ngọc sáng tạo => chìa khóa bạc)
Level để nhận: 150~400
3 30 Ngọc sáng tạo

Có thể kiếm được ngọc sáng tạo khi train...
1 Chìa khóa bạc
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Trao đổi hộp quà
(Ngọc sáng tạo => chìa khóa vàng)
Level để nhận: 150~400
3 60 Ngọc sáng tạo

Có thể kiếm được ngọc sáng tạo khi train...
1 Chìa khóa vàng
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện Trao đổi hộp quà
(5 loại box => Hộp châu báu)
Level để nhận: 150~400
3 1 Hộp (Chaos xanh,đỏ,tím,kundun+5,GM)

Có thể kiếm được các loại box này khi săn box hoặc làm nhiệm vụ tuần hoàn...
1 Hộp châu báu
Linh Hồn ThánhNữ Sự kiện tiêu diệt Kundun
(giết Kundun => Hộp châu báu)
Level để nhận: 150~400
3 Tiêu diệt mỗi loại 2 con (Kundun,Ảo ảnh)

Có thể kiếm 2 loại boss này ở kalima6,7...
1 Hộp châu báu


# Hướng dẫn nhận và làm nhiệm vụ
1 Các bạn truy cập Server-3 và gặp NPC Linh Hồn Thánh Nữ gần nhất ở Noria để nhận các nhiệm vụ
2 Bấm phím T để theo dõi các nhiệm vụ đã nhận và theo dõi số lượng quái vật đã tiêu diệt
3 Khi hoàn thành các bạn quay về gặp NPC Linh Hồn Thánh Nữ và chọn đúng nhiệmvụ để nhận thưởng
4 Nhiệm vụ tuần hoàn chỉ hoạt động tại Server-3, các Server khác sẽ không hiện nhiệm vụ.


Lưu ý :

để hệ thống hiển thị toàn bộ nhiệm vụ thì các bạn phải để cấu hình game tối thiểu là1024x768