2 Đua top Chủng tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 5/11/2017
- Kết thúc: 24h00' ngày 30/11/2017Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.
- Tính tổng số lần RS tính cả RS ủy thác của nhân vật
- Mỗi class sẽ có 1 giải thưởng dành cho 1 người đứng đầu class đó .
- Đồng LV/RL sẽ tính thời gian nhân vật nào RS lần cuối sớm nhất.
- Các Set Item ko bao gồm vũ khí, riêng RF và MG set Item chỉ có 4 món.


Lưu ý :
-Reset tối thiểu > 300 lần.
-Những nhân vật đổi giới tính trong thời gian đua top đều bị loại
Đua Top Dựa Trên Bảng Xếp Hạng
- BXH CHỦNG TỘC
Dark Wizark

# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 Black 1 216 380 40813 625 240 145 DW 3 30/11 21:45:37
Dark Knight
# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 SatGai 1 208 400 40214 621 146 55 DK 3 30/11 23:20:47 23/11 20:39:49
ELF

# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 VKBlack 0 500 400 46304 609 1430 0 Elf 3 26/11 16:21:42
Magic Gladiator
# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 SiMon 1 211 358 39984 605 263 115 MG 3 30/11 22:54:17 21/11 19:06:31
DarkLord

# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 BlackPro 0 208 400 21337 243 1150 0 DL 3 30/11 20:16:47
Summoner

# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 DarkMAGE 1 221 400 40946 624 167 195 SUM 3 30/11 20:49:45
Rage Fighter
# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 NASA 1 213 369 39984 624 269 635 RF 3 30/11 16:46:23 26/11 15:50:27
3 Chiến Binh Quý Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 5/11/2017
- Kết thúc: 24h00' ngày 30/11/2017

Phú HộHoàng Long -


Thời gian diễn ra Event : 0h00 03/11/2017 đến 24h00 30/11/2017
Cập nhập lúc: 01/12 00:00 ( 5 phút cập nhập 1 lần )
# Nhân Vật Gcent nạp
1 DoTeMU 7.057.750
2 NASA 4.769.500
3 DarkShadow 3.227.500
4 AcQuyMU 2.626.250
5 SatGai 1.300.000


4 Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 5/11/2017
- Kết thúc: 24h00' ngày 30/11/2017


Danh sách Bang Hội Reset nhiều nhất
# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng Logo Liên Minh Đối Địch
1 Xmen DoTeMU 11 5064 339670 TheDeath
2 TheDeath DarkShadow 13 4344 313606 BaVuong Xmen
3 BaVuong lDKBaVuong 19 3126 251301 BaVuong


Các bạn vui lòng báo danh và ghi rõ giải nhận được và theo đúng quy định ,dọn hòm đồ chung tài khoản để BQT thu xếp thời gian trao thưởng cho các bạn nhé !
Xin cám ơn các bạn !