Máy chủ Hoàng Gia
OPEN BETA 13:00 ngày 10/12/2017

----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------Dưới đây là toàn bộ thông tin chi tiết về giai đoạn OPEN BETA:


Thông tin máy chủ:


 • Trang chủ: www.mu-korea.net
 • Diễn đàn: http://diendan.mu-korea.net
 • Phiên bản: Season 6.9 Unlimted (Full Webzen Original)
 • Máy chủ: Hoàng Gia
 • Kinh nghiệm:
  -
  Sub Non PK: 150x
  - Sub PK: 140x
 • Tỉ lệ rớt đồ: 15%
 • AntiHack: ICM Protect 8.0.1
 • Exl Item Drop : Random 1Giới Hạn Reset

Bảng giới hạn reset/ngày
Ngày đầu tiên toàn bộ đều được Reset 20 lần, sang 0h ngày hôm sau bắt đầu áp dụng GHRS bên dưới
Top Bảng giới hạn reset
1 5 lần/ngày
Top>2 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
Ghi chú Nếu bạn kém reset Top1 thì được reset không giới hạn cho tới khi bằng reset với Top1
Số lần reset ngày của bạn phụ thuộc vào việc bạn kém reset với Top1 nhiều hay ít
Bảng giới hạn này công bằng cho mọi người từ mới đến cũ


Phân bố Máy chủ :

Sub-Server Quái Vật Giao Dịch Hòm Đồ PK Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Gobin
1
2 Không Không Không
3 Không Không Không Không
4 Không Không Không Không
15-17 Không Không KhôngPhân bố Sự Kiện:

Tên Sự Kiện
Sub-Server Thời Gian Map (Tọa Độ)
Boss Vàng 1 - 2 - 3 0:00 04:00 08:00 12:00
14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Lorencia,Noria,Tarkan
(Ramdom)
Kundun 2 - 3 - 4 12h hồi sinh từ khi chết Kalima 7
Sky Event 2 - 3 13:05 23:05 Devias (223,63) Sv2
Medusa 3-4 11:45 19:45 Swam of calmess
Đại Chiến Lorenia 1 21:45 Lorencia cổng 6h
Hỗn Nguyên Lâu 2 - 3 - 4 2 tiếng / 1 lần
bắt đầu từ 1:00
Devias
Quảng Trường Quỷ Tất cả 2h/1 lần Devias
Lâu Đài Máu Tất cả 2h/1 lần Devias
Blue Event 2 - 3 - 4 08:40 11:40 14:40 LostTower
Lorencia (200:126)
XMasEvent 2 07:25 19:25 Devias 1 2 3
Tháp Tinh Luyện 2 - 3 -4 24h từ khi phá tháp Kanturu Remain
Summer Event 2 - 3 - 4 6h40 13h40 18h40 LostTower
Lorencia ( 200:126)
Hit and Up Event Tất cả 01:30 05:30 10:30 15:30 19:30 Toàn bộ
Binh Đoàn Rồng Thiêng 1 20:30 NPC đi tại NPC Siêu Boss ở Lorencia
Raklion Event 1 09:20 15:20 21:20 Rakion
Giờ Vàng EXP Tất cả 07h05 11h05 17h05 20h05 Toàn bộ
X2 Exp Tất cả Chủ Nhật Toàn bộ


Hỗ Trợ:Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng liên hệ BQT hoặc lập topic để được giải đáp.

Các bạn đã sẵn sàng? Hãy rủ bạn bè và người thân của mình để chuẩn bị tham gia máy chủ mới các bạn nhé!


Ban Điều Hành Game - MU KOREA !
Trân Trọng Thông Báo