♥ Thời gian :

- 0h ngày
24/12 đến 24h ngày 26/12/2017♥ Đối tượng :

- Tất cả thành viên MÁY CHỦ BÁ VƯƠNG


♥ Nội dung :


- Tích Lũy tổng số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Gcoin nạp vẫn sẽ còn nguyên 100%.

- Phần thưởng sự kiện là phần thưởng tặng thêm khi bạn đạt đủ Mốc Nạp.

- Đạt Mốc 6 sẽ nhận thưởng tất cả phần thưởng Mốc 1,2,3,4,5,6.♥ Phần thưởng :

Mốc Gcoin nạp Phần thưởng Hình ảnh


1


200.000

1 ngọc socket
1 ngọc thần
1 SOCKET GIẢM SAT THƯƠNG K5


2


500.000
3 NGỌC SOCKET PHẢN Hồi Sát Thương Khuôn 5
5 ngọc socket
5 ngọc cấp độ
5 ngọc thần


3


2.000.000
1 Set 400 +15 full op 5 socket đã khảm khuôn 5
1 Hổ Hoàng Kim Vip


4


3.000.000
1 Wing 4 + Luck mnl
1 set chaos pro max op full +15 5 socket đã khảm khuôn 5
5 5.000.000 1 Wing 5 + Luck + MNL +15
1 bộ ring pedan 5 socket khuôn 5 tự chọn67.000.000
10 Ngọc Hoàn Hảo
10 Ngọc Socket
10 ngọc thần
10 ngọc cấp độ
10 socket khuôn 5 tự chọn
1 Set +15 max op tự chọn socket khuôn 5

7

10.000.000
Danh Hiệu Triệu Phú Hoàng Gia
1 Wing SS8 + Luck + 4 dòng MNL 5 socket khuôn 5 tự chọn
1 Set Chaos Thần full EX +15 5 SOCKET ĐÃ KHẢM KHUÔN 5 Tùy CHỌN