2 Đua top 7 ngày
- Bắt đầu: 13h00' ngày 30/12/2017
- Kết thúc: 24h00' ngày 6/01/2018Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước,được phép sử dụng các hình thức reset trên web tài khoản.Nội dung


* Đua Top 7 Ngày Open (Tính theo Top All)
Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Thời gian diễn ra sự kiện:
• 13h00 ngày 30/12/2017 đến 24h00'(hết ngày) 6/1/2018
Phần thưởng:


Thứ Hạng Phần Thưởng
Top 1 1 wing 2 luck mnl
Top 2 1 wing 2 luck
Top 3 1 wing 2 trắng

TOP lúc 0h00 07/01/2018

# Nhân vật Relife Reset Level P.Master P.UT Class RS Cuối
1 SoBaVuong 0 201 395 28 142 DK 3 06/01 23:47:51
2 HuyenThoai 0 200 400 378 29 DW 3 06/01 22:58:11
3 NaMi 0 197 400 440 9 SUM 3 06/01 22:49:40

Phần thưởng được trao trực tiếp vào hòm đồ tài khoản của các bạn !
Chúc mừng các bạn !