3 Chiến Binh Quý Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 30/12/2017
- Kết thúc: 24h00' ngày 6/1/2018Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện 5 Nhân vật có đóng góp tài lực cho máy chủ mạnh nhất sẽ được nhận những phần thưởng tri ân có giá trị cao từ ban quản trị MU-KOREA.NET
Lưu ý:
- Số Gcoin nạp tối thiểu để nhận thưởng >1.000.000 Gcoin
- Sự kiện kết thúc vào đúng 24h00 phút, hãy nạp thẻ trước thời gian này, vì những thẻ từ 24:00p1s giây trở đi sẽ không được tính vào bảng xếp hạng.


Top Nạp Thẻ
1.000.000 < Gcoin < 2.000.000 2.000.000 < Gcoin < 3.000.000 Gcoin > 4.000.000
Top 1 Cánh cấp 3 + Luck + 12 Op +1 Dòng lựa chọn Nâng Cấp Wing 3 lên Chaos Thần Pro
1 Vũ Khí Chaos Pro Vip luck 10%2%+12 op
Nhận Thêm 1 Ring hoặc Pedan + Chaos THẦN
3op +15
Top 2 Cánh cấp 3 LUCK nâng cấp wing 3 lên Chaos thần
1 vũ khí chaos thần luck 10%
Nhận Thêm Ring hoặc pen chaos thần +11
2 op
Top 3 Cánh cấp 2.5 + 12 Op + 1 Dòng lựa chọn Nhận Thêm 1 Vũ khí 380 + 11 + Luck + 12 Op + 2 Dòng lựa chọn Nhận Thêm 2 Ring+9 + 2 Dòng lựa chọn
Top 4-5 Cánh cấp 2 luck mnl + 12 Op Nhận Thêm 1 Vũ khí 380+ 9 + Luck + 12Op + 2 Dòng lựa chọn Nhận Thêm 2 Ring+9 + 2 Dòng lựa chọn


# Nhân Vật Xác Nhận
2 nhân vật đạt trên 1 triệu thẻ nạp: MGPRO,HongHanh OK