Thông Tin Máy Chủ Thần Long Test • Thời gian : Từ 13h ngày 11/01/2018 đến 24h00 ngày 13/01/2018
 • Exp Aphatest : 900x - Open Beta : 250x
 • Drop Aphatest : 15% - Open Beta : 5%
 • Tặng 1.500.000 Point
 • Tặng 100 reset khởi tạo test
 • Tặng 2.000.000.000 Zen
 • Tự ép set chaos pro có sẵn nguyên liệu ở shop
 • Mở Full Tính Năng Website.
 • Không GHRS Trong AphatestMục đích của phiên bản Alphatest này là: • Test ép đồ +7 +8 +9
 • Test ép đồ +10 đến +15
 • Test tỷ lệ ép cánh cấp 2, cánh cấp 2.5, cánh cấp 3 , Season 8
 • Test cân bằng các chủng tộc khi PK
 • Test các bãi quái train và sức mạnh của quái vật để xem quái nào rơi đồ cấp cao gì để khi Open beta các bạn biết mà đi săn bắnLưu ý: Toàn bộ thông tin nhân vật ở bản Alphatest sẽ bị xóa bỏ chỉ giữ lại tài khoản để khi Open Beta các bạn tiện tham gia mà không cần phải đăng ký lại.Mọi thắc mắc cũng như góp ý xin mời lập Topic tại Diễn Đàn để chúng tôi có thể theo dõi và điều chỉnh kịp thời. Xin cảm ơn các bạn ủng hộ