3 Đua top Chủng tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 14/1/2018
- Kết thúc: 24h00' ngày 30/1/2018

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.
- Tính tổng số lần RS tính cả RS ủy thác của nhân vật
- Mỗi class sẽ có 1 giải thưởng dành cho 1 người đứng đầu class đó .
- Đồng LV/RL sẽ tính thời gian nhân vật nào RS lần cuối sớm nhất.
- Các Set Item ko bao gồm vũ khí, riêng RF và MG set Item chỉ có 4 món.


-Những nhân vật đổi giới tính trong thời gian đua top đều bị loại


Đua Top Dựa Trên Bảng Xếp Hạng
- BXH CHỦNG TỘC
Dark Wizark
1 TheKlng 0 417 400 34556 600 305 0 DW 3 30/01 23:00:31


Dark Knight

# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 DEMO 0 394 400 35223 600 571 0 DK 3 30/01 09:59:42


ELF

# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 zzJAVzz 0 400 400 35616 600 334 0 Elf 3 30/01 22:09:29

Magic Gladiator

# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 ZGiaBaoZ 0 393 400 34540 600 227 0 MG 3 30/01 11:53:33


DarkLord

# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 Uzumaki 0 392 370 33437 600 116 0 DL 3 30/01 22:48:26


Summoner

# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 IIvIIaBu 0 385 400 33170 600 572 0 SUM 3 30/01 14:35:56


Rage Fighter

# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 xXxBFFxXx 0 225 400 22917 336 145 0 RF 3 30/01 15:18:55


Các bạn vui lòng dòn hòm đồ chung tài khoản để nhận thưởng nhé,BQT sẽ onl và trao giải cho các bạn trực tiếp vào hòm đồ chung,vào 7h sáng các ngày trong tuần !