♥ Thời gian :

- 19h ngày
12/2 đến 24h ngày 28/2/2018♥ Đối tượng :

- Tất cả thành viên MÁY CHỦ Hoàn Mỹ

♥ Nội dung :


Khi bạn nạp thẻ có mệnh giá thẻ tương đương mốc sẽ nhận ngay quà tặng từ BQT♥ Phần thưởng :

Mốc Gcoin nạp Phần thưởng Hình ảnh1500.000
1 vũ khí tùy chọn +11 full op
1 Ngọc Hoàn Hảo
1 Ngọc Cấp Độ
1 Ngọc Socket
1 Ngọc Tính Năng21.000.000
1 vũ khí tùy chọn +13 full op tùy chọn
2 Hộp Quà GM
2 Khuôn 5
2 Ngọc Hoàn Hảo
2 Ngọc Cấp Độ
2 Ngọc Socket
2 Ngọc Tính Năng32.000.000
1 Wing 3 + Luck
4 Hộp Quà GM
4 Khuôn 5
4 Ngọc Hoàn Hảo
4 Ngọc Cấp Độ
4 Ngọc Socket
4 Ngọc Tính Năng43.000.000
1 Wing 3 + Luck + MNL
6 Hộp Quà GM
6 Khuôn 5
6 Ngọc Hoàn Hảo
6 Ngọc Cấp Độ
6 Ngọc Socket
6 Ngọc Tính Năng

5

5.000.000
1 Hổ Hoàng Kim
1 Set full thần 380 tùy chọn
1 wing ss13 luck
12 Hộp Quà GM
12 Khuôn 5
12 Ngọc Hoàn Hảo
12 Ngọc Cấp Độ
12 Ngọc Socket
12 Ngọc Tính Năng


6


7.000.000
Danh Hiệu ĐẠI GIA
1 Wing SS13 + Luck + MNL
1 Set ss13 full thần socket tùy chọn +13
20 Hộp Quà GM
20 Khuôn 5
20 Ngọc Hoàn Hảo
20 Ngọc Cấp Độ
20 Ngọc Socket
20 Ngọc Tính Năng