Event : VINH HOA PHÚ QUÝ - PHÚ HỘ


• Thời gian:
- Bắt đầu: 0h00 - 4/3/2018
- Kết thúc: 24h00 - 15/3/2018

♥ Phần thưởng : Khi đạt mốc cao nhất các bạn được nhật tất cả các mốc nạp 1,2,3,4,5.
Mốc Gcoin nạp Phần thưởng Hình ảnh


1


1.000.000
1 bộ ring pendan +15 5 socket khuôn 5 tự chọn


2


2.000.000
1 wing 3 luck mnl 5 dòng socket đã khảm khuôn 5
1 set chaos full thần +13 k5 tự chọn


3


3.000.000
1 wing season 13 vip full +15


4


5.000.000

1 wing season 13 Vip +15 full +15 5 socket khuôn 758.000.000
1 set đồ Vip tối thượng +15 5 socket đã khảm khuôn 7 max op
1 wing season 13 mnl 5 socket khuôn 7 đã khảm
Danh Hiệu Chiến Thần Vô Song
hoặc danh hiệu Vip tự chọn