Event : VINH HOA PHÚ QUÝ - PHÚ HỘ


• Thời gian:
- Bắt đầu: 0h00 - 15/3/2018
- Kết thúc: 24h00 - 30/3/2018

♥ Phần thưởng : Khi đạt mốc cao nhất các bạn được nhật tất cả các mốc nạp 1,2,3,4,5.
Mốc Gcoin nạp Phần thưởng Hình ảnh


1


1.000.000
1 bộ ring pendan Kael vip +15 5 socket khuôn 3
HOẶC CHỌN ALPHA + OMEGA VIP


2


2.000.000
1 set chaos pro vip +15 full thần ex


3


3.000.000
1 set chaos pro vip 5 socket khuôn 7 +15
1 set Omega vip+15 5 socket khuôn 7


4


5.000.000

1 wing season 13 Vip +15 full +15 5 socket khuôn 7
1 bộ ring pedan full thần ex +15 Alpha Vip510.000.000
1 set đồ Vip tối thượng +15 5 socket đã khảm khuôn 7 max op
1 wing season 13 mnl 5 socket khuôn 7 đã khảm
Danh Hiệu Chiến Thần Vô Song
hoặc danh hiệu Vip tự chọn
2 bộ KA EL VIP FULL THẦN EX SOCKET KHUÔN 7 TỰ CHỌN