SỰ KIỆN ƯU ĐÃI

Thời gian:


  • Bắt đầu từ 0h ngày 1/06/2018 đến 24h ngày 30/06/2018Nội dung:


  • Tất cả tài khoản đều được nhận thêm ưu đãi nếu ai có số tiền nạp thẻ theo mốc sau
  • Khi tài khoản nạp đạt mốc sẽ nhận Ưu đãi.
  • Một tài khoản nạp có thể nhận nhiều Ưu đãi ở Mốc khác nhau.


Mốc
Gcoin nạp Phần Thưởng
1 1.000.000 Sói Tấn Công / Phòng Thủ
2 2.000.000 10 viên Ngọc Socket + 10 viên Ngọc Thần
3 4.000.000 1 sói Hoàng Kim + 10 Ngọc Cấp Độ
4 6.000.000 Bộ Ring + Pen FULL thần 6 dòng EXL +15
5 8.000.000 1 Wing 2.5 MNL + 10 viên Ngọc Hoàn Hảo
6 10.000.000 Bộ Ring + Pen FULL thần 6 dòng EXL +15 full 5 socket k7
Set rồng cấp 2 full 5 socket k7