Có bác nào biết cách ép SK full thủ cho SM dùng set BĐ cầm khiên không ạ ???