Vấn đề
1 Bơm máu nửa ngày 'không'' Lên đc đầy máu
2 LAg agi CHơi Đc vài phút là ngắt kết nối
3 Đóng gop ý kiếm cho ADM toàn ừ ừ fix rồi mãi k fix gây ức chế cho game thủ.
Vì 1 mu lâu dài nên ADm xem lại hộ e cái. Chơi toàn gặp bức xúc ai cũng k muốn
Thân !