Đua Top All 30 Ngày :

Từ 0h ngày 1-06 đến 24h ngày 30-06 23:59'

Tính Theo BXH Tất cả
Tất cả
# Nhân vật RL RS LV Point P.Master P.UT PC Point Class RS Cuối Đổi Giới Tính
1 0941131394 2 40 400 28582 600 0 4000 DK 3 30/06 00:56:43
2 MrBin 2 39 400 27635 600 9 0 DW 3 30/06 00:09:22
3 Kenta 2 39 400 27635 600 0 1000 MG 3 30/06 00:09:28
4 maigita113 2 34 352 27699 600 205 0 SUM 3 30/06 22:42:58 28/06 01:11:56
5 KsThieuGia 1 700 400 59750 600 129 3000 DK 3 30/06 12:14:13 08/05 23:59:44


Đua Top Reset Tháng 6- bảng reset tháng 6 :

Từ 0h ngày 1-06 đến 24h ngày 30-06 23:59'

Tính Theo BXH reset tháng 6
TOP Reset Tất cả Tháng 06
# Nhân vật Reset Lớp nhân vật RS Cuối
1 Kenta 1234 Duel Master 30/06 00:09:28
2 maigita113 738 Dimension Master 30/06 22:42:58