ĐUA TOP 20 NGÀY OPEN BETA

Thời gian:  • Bắt đầu từ 13h ngày 9/06/2018 đến 24h ngày 30/06/2018
Nội dung:


  • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 20 ngày.
  • Được tính số lần Reset VIP và Reset vượt mức.
  • Đổi giới tính được tính

TOP Tất Cả
TOP Nhân vật Reset / Relife Class Phần thưởng
1 ChaiEn 196 / 0 First Class
2 DontLife 196 / 0 Dimension Master
3 ThanhhBinh 196 / 0 Dimension Master


TOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Reset / Relife Class Phần thưởng
1 YAMAHA 196 / 0 Grand Master
2 DarkDevil 196 / 0 Grand Master
3 DWtop 196 / 0 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Reset / Relife Class Phần thưởng
1 SkyJP 196 / 0 Blade Master
2 HONDA 196 / 0 Blade Master
3 Meliodas 196 / 0 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Reset / Relife Class Phần thưởng
1 Halerquin 196 / 0 Hight Elf
2 vkanhma 196 / 0 Hight Elf
3 GirlVN 191 / 0 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Reset / Relife Class Phần thưởng
1 RunNow 191 / 0 Duel Master
2 Jacky 191 / 0 Duel Master
3 dan36 191 / 0 Duel Master


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Reset / Relife Class Phần thưởng
1 PIAGGIO 196 / 0 Lord Emperor
2 Anh7Xuc 174 / 0 Lord Emperor
3 LeEsiN 130 / 0 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Reset / Relife Class Phần thưởng
1 DontLife 196 / 0 Dimension Master
2 ThanhhBinh 196 / 0 Dimension Master
3 DontAsk 196 / 0 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Reset / Relife Class Phần thưởng
1 ChaiEn 196 / 0 First Class
2 BoChinhDz 196 / 0 First Class
3 StarLord 196 / 0 First Class


CHIẾN BINH QUÝ TỘC

Thời gian:  • Bắt đầu từ 13h ngày 9/06/2018 đến 24h ngày 30/06/2018
Nội dung:  • 3 Nhân vật có tổng thẻ nạp cao nhất trong 20 ngày.
  • Được tính theo số Gcoin nhận được khi nạp thẻ có mệnh giá cao.( trên 1 triệu)

Top
Phần Thưởng
Danh Hiệu
1 Wing 2.5 + Luck + 2 Op mnl Tỷ Phú Hoàng Gia
2 Wing 2.5 + Luck + 1 op MNL Triệu Phú Hoàng Gia
3 Wing 2.5 + Luck Triệu Phú Hoàng Gia


Thương Thủ -
# Nhân Vật Gcent nạp
1 Halerquin 1.640.000
2 YAMAHA 1.465.000
3 Princess 1.120.000