Đua Top 500 RESET Nhận Set Chaos Pro

Từ 0h ngày 1-07 đến 24h ngày 31-07 23:59'

Tính Theo BXH RESET Tất cả tháng 7
Mốc Đạt Reset
Phần thưởng
500 1 Set chaos pro gồm wing 3 luck mnl+ ring hoặc pendan thần
1 vũ khí luck 10% thần
800 UP vũ khí lên +15
1000 Up set wing và ring pedan lên 15
CHIẾN BINH QUÝ TỘC

Tri Ân Khách Hàng - Tuần Lễ Vàng - 1/17 » 15/7 !

♥ Thời gian :

- 0h ngày
1/7 đến 24h ngày 15/7/2018♥ Đối tượng :

- Tất cả thành viên máy chủ Chaos♥ Nội dung :


- Tích Lũy tổng số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Gcoin nạp vẫn sẽ còn nguyên 100%.

- Phần thưởng sự kiện là phần thưởng tặng thêm khi bạn đạt đủ Mốc Nạp.

- Đạt Mốc 6 sẽ nhận thưởng tất cả phần thưởng Mốc 1,2,3,4,5,6.♥ Phần thưởng :

Mốc Gcoin nạp Phần thưởng Hình ảnh1500.000
1 Ngọc Thần
1 Ngọc Socket

1 ngọc cấp độ

10 Ngọc Ước Nguyện21.000.000
1 Ngọc Cấp Độ
1 wing 2 luck mnl
1 vũ khí luck skill tối thượng 3 op


20 Ngọc Ước Nguyện32.000.000
2 Ngọc Thần
2 Ngọc Socket
2 Ngọc Cấp Độ
wing 2.5 luck mnl
1 Linh Hồn Condor
40 Ngọc Ước Nguyện43.000.000
3 Ngọc Thần
3 Ngọc Socket
3 Ngọc Cấp Độ

1 wing 3 luck

60 Ngọc Ước Nguyện
5 5.000.000 5 Ngọc Thần
5 Ngọc Socket
5 Ngọc Cấp Độ

1 set chaos pro +14
gồm cánh cấp 3 thần+ vũ khí luck thần 10% và
dây chuyền hoặc nhẫn

100 Ngọc Ước Nguyện67.000.000
7 Ngọc Thần
7 Ngọc Socket
7 Ngọc Cấp Độ

1 Set OMEGA Thần Full 6 dòng EXL +15
1 set tối thượng +15 tùy chọn 5 socket đã khảm
14 Khuôn 5
140 Ngọc Ước Nguyện
7 10.000.000 Danh Hiệu ĐẠI GIA
10 Ngọc Thần
10 Ngọc Socket
10 Ngọc Cấp Độ
10 Ngọc Hoàn Hảo

1 Set Chaos Pro khảm 5 socket tùy chọn +15
20 Hộp Quà GM

200 Ngọc Ước Nguyện