hôm nay tôi ép 2 món thần ma +13 và để lại thùng đồ và tiếp tục đi ép, 1 hồi sau mở lại thì mất nón thần ma+13 và quần thần ma +13, trong khi không hề đụng gì tới từ lúc để lại thùng đồ. Tính tới thời điểm hiện tại thì đã mất 3 món đồ gồm nón và quần + 13 và 1 wing 3 chaos dw 3sk. gây lỗ lã và không ít búc xúc