Chào đón anh em tham gia MU-KOREA.NET
Đáp ứng nhiều anh em vào chơi sau sợ anh em chơi trước cầm top ,không có cơ hội bức phá khẳng định mình,
BQT sẽ tiến hành mở thêm máy chủ THẦN LONG phục vụ anh em mới tham gia và biết đến MU KOREA !
Chúc anh em vui vẻ.!