ĐUA TOP 48h

Thời gian:
  • Bắt đầu từ: 8h ngày 22/02/2019 đến 24h hết ngày 23/02/2019.
  • Tính theo bảng top All hoặc top 0h nhân vật nào có top sẽ nhận thưởng ngay như bên dưới
► Phần Thưởng:


STT PHẦN QUÀ
TOP 1 1 vũ khí rồng full +15 theo class bạn chơi
TOP 2 1 vũ khí rồng full theo class bạn chơi +13