Đua Top Reset Phiên Bản Thử Nghiệm


  • Trong thời gian AlphaTest, tại Shop trong game có bán đầy đủ item hỗ trợ các bạn test game được tốt hơn
  • Thời Gian : 13:00 16/05/2019 - 24:00 18/05/2019TOP
Phần thưởng
1 50 panda
2 40 panda
3 30 panda