Sau đây BQT MU KOREA xin thông báo về Giới hạn Reset máy chủ Hàn Quốc Ngày đầu tiên Open Beta 07/07/2019.
Các bạn sẽ được reset 30 lần trong game và 10 lần ở web + vượt 5 lần. Ae lưu ý BQT sẽ để EXP hợp lý cho ae đi làm.Nên ae đừng lo số lần reset quá nhiều nhé.
Ngày 08/07 các bạn ap dũng GHRS Bên dưới nhé


Top Bảng giới hạn reset
1 20 lần ngày trong game và web 10 lần và 5 lần reset vượt nhé
2-10 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
11-20 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
21-30 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
31-40 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
41-50 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
51 trở đi Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS

Chú ý khi max reset các bạn có thể cày reset over ngoài web để lấy điểm ủy thác reset tiếp nhé .

BQT MU KOREA
XIN KÍNH BÁO!!!