Thời Gian Sự Kiện Game Máy Chủ Siêu Bão:

Độc quyền tại MU-KOREA.NETTên Sự Kiện
Sub-Server Thời Gian Map (Tọa Độ)

Boss Kundun 1 ĐÊN 9 24/24 Barack( đầu cổng)

Tổ Đội Săn Ngọc 1 đến 9 24/24 Lorencia
Tọa độ : giữa thành
Summer Event 1 đến 9 24/24 Lorencia
Tọa độ : giữa thành


Chú ý: mọi ngọc vip và nguyên liệu được nhặt dễ dàng 24/24 - chúc các bạn vui vẻ !