Sau đây BQT MU KOREA xin thông báo về Giới hạn Reset máy chủ BÃO Ngày đầu tiên Open Beta 25/11/2019.
Các bạn sẽ được reset 3 lần trong game và 3 lần ở web + vượt 4 lần. Ae lưu ý BQT sẽ để EXP hợp lý cho ae đi làm.Nên ae đừng lo số lần reset quá nhiều nhé.
ĐÚNG 0H Ngày 26/11các bạn ap dũng GHRS Bên dưới nhé


Top Bảng giới hạn reset
1 10 lần ngày trong game và web 5 lần và 5 lần reset vượt nhé
2-10 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 1 RS
11-20 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 1 RS
21-30 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 1 RS
31-40 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 1 RS
41-50 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 1 RS
51 trở đi Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 1 RS

BQT MU KOREA !
XIN KÍNH BÁO!!!