Chuỗi Sự Kiện Đua Top OPEN BETA Máy Chủ GIÓ
1. ĐUA TOP RESER 15 NGÀYThời gian:

- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 1/12/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 15/12/2019

Nội Dung:

- 3 Nhân vật có số reset top nhiều nhất top All trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ÚP LEVEL lần cuối cùng sớm nhất .

Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng VIP
1 1 SET rồng cấp 2 full +15
2 1 wing season 8 vip full 5 socket
3 1 wing 4 full 5 socket
******************************

2. ĐUA TOP All Reset Tháng 12
Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 1/12/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 31/12/2019


Nội Dung:

- Nhân vật có số lần reset nhiều nhất trong thời gian trên .
-
Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất .

Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng
1 1 set tối thượng tự chọn full 15 và 5 socket khuôn 7
******************************

3. ĐUA TOP MasterThời gian:
  • - Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 1/12/2019
    - Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 30/12/2019
Nội Dung:


Phần Thưởng:

Top
Phần Thưởng
Số Lượng
1 1 bộ ring pedan full 15 và 5 socket khuôn 7 01
2 2 ring full có socket khuôn 7 01

******************************


4. TOP Phú Hộ GióThời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 1/12/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 1/15/2019


Nội dung:

- 2 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và lớn hơn 3.000.000 Gcoin trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng .

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp sớm hơn để làm cơ sở trao giải

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

Phần Thưởng:


Top
Gcoin > 3.000.000
1 1 set thần tối thượng+15 có full
op tự chọn và 5 socket khuôn 7 max
2 2 nhẫn kael vip 3 op tự chọn full thần
1 wing season 8 vip full 15 và 5 socket khuôn 7- Phần thưởng sẽ trao khi có topic Tổng Kết.
- Item nhận được sẽ được trao vào rương đồ chung.
- Chọn ra 2 người nạp tiền nhiều nhất và > 5.000.000 Gcoin sau đó so sánh với bảng phần thưởng