Thông báo: Đáp ứng nhu cầu anh em máy chủ bá vương muốn gộp sang sv gió cho đông vui.BQT tiến hành cho phép các tài khoản bá vương được sang ngay và luôn .
Vì vậy anh em bá vương hãy làm theo hướng dẫn ở web tài khoản để hội tụ nhé.