Chào các bạn !
hiện tại anh em đang thích đông vui
adm quyết định gộp máy chủ gió và away sang máy chủ thần ma để anh em hội tụ
vì vậy anh em hãy dọn đồ và làm theo hướng dẫn ở trang chủ để được chuyển server
thời gian dự kiến chuyển 21h ngày 10/5!