ALPHATEST 13h ngày 13/05/2020

◘ Trang chủ: http://mu-korea.net

----------------------------------------------
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
Có autoreset+ Ủy Thác+ offactack và trian pcpoin
Kinh nghiệm: 200x
Làm nhiệm vụ miễn phí tại web tài khoản
Even thỏ ngọc 24/24 tại giữa lorencia
Even săn kundun tại stadium 24/24
Skill Master mới từ Season 15.
Công Thành Chiến diễn ra hàng tuần.
Event Chiến Trường Tống Kim.
Event Đấu Trường Arena.
Event Liên Đấu Toàn Server.
ĐẠT Reset TRONG ALPHATEST
NHẬN NGAY GCOIN THAM GIA OPENBETA


Thời gian:


  • Bắt đầu từ 13h ngày 13/05/2020 đến 24h ngày 15/05/2020Nội dung:  • Khởi tạo nhân vật tặng 400 Level + 65k Point và 5 reset
  • Đạt reset theo Bảng bên dưới nhận thưởng trong Openbeta.
Mốc
Reset Phần thưởng Danh Hiệu
1 350 100.000 Gcoin ---
2 500 200.000 Gcoin ---