ĐUA TOP 7 NGÀY OPENBETA

Thời gian: • Bắt đầu từ 13h ngày 16/5 đến 24h ngày 24/5/2020
Nội dung: • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 7 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này
Top
Phần Thưởng
Số lượng
1 Wing 3 FULL +13 1
2 WING 3 FULL +12 1
3 WING 3 FULL +11 1ĐUA TOP 14 NGÀY OPENBETA

Thời gian: • Bắt đầu từ 13h ngày 16/15 đến 24h ngày 31/5/2020
Nội dung: • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 12 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này

Top
Phần Thưởng
Số lượng
1 Vũ Khí TỐI THƯỢNG FULL +13 1
2 Vũ Khí TỐI THƯỢNG Full +12 1
3 Vũ Khí Full tối thượng +11 1ĐUA TOP 30 NGÀY OPENBETA
Thời gian: • Bắt đầu từ 13h ngày 16/5 đến 24h ngày 16/6/2020
Nội dung: • 1 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của từng chủng tộc trong 30 ngày.
 • Đổi giới tính được tính Top Chủng Tộc
Top
Phần Thưởng
Số lượng
1 Set item tối thượng full +11 1

CHIẾN BINH QUÝ TỘC

Thời gian: • Bắt đầu từ 13h ngày 16/5 đến 24h ngày 31/5/2020
Nội dung: • 3 Nhân vật có tổng thẻ nạp cao nhất trong 12 ngày.
 • Được tính theo số Gcoin nhận được khi nạp thẻ có mệnh giá cao.

Top
Phần Thưởng
Danh Hiệu
1 Wing SS8 FULL Tỷ Phú Hoàng Gia
2 Wing 4 FULL Triệu Phú Hoàng Gia
3 Wing 3 FULL Triệu Phú Hoàng GiaLưu ý


 • Tặng thêm 20% giá trị nạp tiền khi nạp bằng cách chuyển khoản ATM.

SỰ KIỆN ƯU ĐÃI

Thời gian: • Bắt đầu từ 13h ngày 16/5 đến 24h ngày 31/5/2020
Nội dung: • Tất cả tài khoản đều được nhận thêm ưu đãi nếu ai có số tiền nạp thẻ theo mốc sau
 • Khi tài khoản nạp đạt mốc sẽ nhận Ưu đãi.
 • Một tài khoản nạp có thể nhận nhiều Ưu đãi ở Mốc khác nhau.Mốc
Gcoin nạp Phần Thưởng
1 50.000 1 PAN DA
2 100.000 1 WING 2 FULL
3 200.000 1 SET 3 OP +13 VĨNH VIỄN
4 300.000 1 WING 3 FULL VĨNH VIỄN
5 500.000 1 SET 380 FULL THẦN EX +11 VĨNH VIỄN+ 1 VŨ KHÍ FULL +11
6 1.000.000 1 VŨ KHÍ FULL +15 vĩnh viễn
7 2.000.000 Bộ set item tối thượng full +13 có vũ khí vĩnh viễn


Chú ý: các bạn sẽ nhận hết các mốc nhé.