Máy Chủ Hủy Diệt MU-KOREA.NET Phiên Bản Không Đồ FULL+Max Wing 3 + Đồ Max Option VIP

Exp Sub Thường 1 : 150x

Exp Sub VIP 8 Non Pk : 250x

Exp Sub VIP 9 Non Pk : 300x

Drop : 80%-- Tất cả các set đồ sẽ có khi trian và nhặt thỏa mái.

Exl item drop : Max 3 Options

Phiên bản : Season6.9

Open beta : 13h00 ngày 18/11/2020

Lưu ý:
Tại Sub 1: Even thỏ ngọc giữa lorencia sẽ diễn ra liên tục 24/24:
Có : Ngọc+ nguyên liệu ép wing 2 + Sói...pet.

Tại Sub 8 VIP : Even Sumer 24/24
Có : Ngọc+ nguyên liệu ép wing 2,WING 2.5+ Sói...+ Ngọc Cutoms Skill+ Option+ pet.

Tại Sub 9 VIP : Thỏ Ngọc + KunDun 24/24
Có : Ngọc+ nguyên liệu ép wing 2,wing 2.5 + Sói...+ Pet .+ Đồ Vip Thần Từ Kundun !