Chào các bạn ! Tại máy chủ Hủy Diệt
-Hiện tại BQT đã di chuyển Kundun Sub 9 vào Bloot 8( huyết lâu 8 để cho thêm phần hấp dẫn và thú vị thỏa mái săn đồ thần khi đi bloot vừa có thể trian reset và săn đồ vip )
- Đã bán ngọc ex thêm 5% phản hồi sát thương + 4% HP tại shop Pcpoin Lorencia !

BQT MU KOREA Kính Báo