Chào các bạn

Để các bạn nắm rõ về cách phân bố sự kiện và thời gian sự kiện BQT công bố cách phân bố


Đại chiến kundun-medusa-boss Sever - sever VIP 9: Tại MAP ARENA (
STADIUM) hàng ngày lúc 9h50(sáng) 15h50(chiều) và 21h50 (tối) tất cả các ngày trong tuần.
. Thời gian diễn ra và các hướng dẫn
STT
Sự Kiện
Thời gian diễn ra
Hướng dẫn
Sub Diễn ra Ghi chú Địa Điểm
1
Binh đoàn thỏ ngọc
24/24 Xem HD 1 VÀ 9 Vật phẩm Drop là các nguyên liệu như Bless, Suol, Creation, Life, Chaos....
LORENCIA
2
Rakilon
0h20 - 6h20 - 18h20 - 21h20
Xem HD 9 Săn nhện Supelan, Drop nguyên liệu wing 2.5 và 3
Raklion
3 Chúa Rắn (MeDuSa) 1H40
5H40
17H40
22H40
Xem
HD
Sub 9 Vật phẩm rơi khi chết, , Nguyên Liệu Wing..2.5,3.. Swamp