[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]AE Lưu Ý: Mu đầu tiên tại Việt Nam sẽ kích hoạt các dòng ẩn của các loại vũ khí , item. Tính năng của Nguyên Tố sẽ kích hoạt phụ trội Tỉ lệ Bouns 30 nếu đúng thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm

[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]GIỚI THIỆU HỆ THỐNG SOCKET TRONG MU ONLINE

[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]- Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4. Hiện nay gọi là Socket 380, từ phiên bản Season 11 trở đi xuất hiện thêm hệ thống Socket 400. Bài viết sau sẽ tập trung vào hướng dẫn tính năng Socket 380 của phiên bản Season 4.[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]- Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:[/COLOR]

 • Bước 1: Tạo ra hạt nguyên tố
 • Bước 2: Tạo ra ngọc nguyên tố / xiên hạt
 • Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]Để dễ nhớ các bạn đọc thần chú sau: hạt --> ngọc --> khảm. Nghĩa là bước 1 ép hạt --> bước 2 ép ngọc --> bước 3 khảm.[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)][/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)][/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]- Những vật phẩm có thể trang bị tính năng Socket:[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]

Ngọc Bích Kiếm
(Sword Breaker)

Hoả Long Kiếm
(Flame Sword)

Bá Vương Kiếm
(Imperial Sword)

Gậy Quỷ Vương
(Imperial Staff)

Gậy Giác Đấu
(Deadly Staff)

Gậy Chiêm Tinh
(Demonic Staff)

Cung Thiên Vũ
(Dark Stinger Bow)

Quyền Trượng Đế Vương
(Absolute Scepter)

Chùy Băng Tinh
(Frost Mace)

Khiên Băng Tinh
(Frost Barrier Shield)

Khiên Vinh Quang
(Crimson GLory Shield)

Khiên Quỷ Vương
(Guardian Shield)

Khiên Giác Đấu
(Salamender Shield)

Bộ Thần Thoại
(Titan Set)

Bộ Hoàng Long
(Brave Set)

Bộ Anh Vũ
(Faith Set)

Bộ Thiên Vũ
(Seraphim Set)

Bộ Quỷ Vương
(Hades Set)

Bộ Hủy Diệt
(Phantom Set)

Bộ Bóng Ma
(Destroyer Set)

Bộ Đế Vương
(Paewang Set)

Bộ Nữ Hoàng
(Queen Set)
[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]HẠT NGUYÊN TỐ (SEED)

[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]- Cách tạo Hạt Nguyên Tố:[/COLOR]

 • Đến Elbeland (46:242) hoặc Lorencia (151:158) gặp Seed Master.
 • Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
 • Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
 • Tỉ lệ thành công 86%. Nếu thành công bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 6 loại Hạt Nguyên Tố (Seed)

 • Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.

Nguyên liệu ép Hạt Nguyên Tố Chi Tiết Số Lượng
Vật Phẩm Hoàn Hảo (Excellent Items) +4 trở lên 1
Vật Phẩm Thần (Ancient Items) +4 trở lên 1
Hòn Đá Tạo Hóa (Jewel of Harmony) 1
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) 1
Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) 1
Zen 1,000,000
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]
NPC Seed Master
Vị trí: Elbeland (46, 243)
[/COLOR]

Quá trình tạo Hạt Nguyên Tố

Tạo Hạt Nguyên Tố thành công
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]
- Các loại Hạt Nguyên Tố:
[/COLOR]
Hình Ảnh Hạt Nguyên Tố Thuộc Tính Tính Năng
Fire (Lửa) Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực
Tăng tốc độ tấn công
Tăng max damage / ma lực
Tăng min damage / ma lực
Tăng damage / ma lực
Giảm lượng AG hao tổn
Water (Nước) Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công
Tăng phòng thủ
Tăng khả năng chống đỡ của khiên
Giảm damage
Phản dame
Earth (Đất) Tăng thể lực
Wind (Gió) Tăng tốc độ hồi phục HP
Tăng thêm HP
Tăng thêm Mana
Tăng tốc độ hồi phục Mana
Tăng thêm AG
Tăng tốc độ hồi phục AG
Lightening (Sét) Tăng sát thương tối đa
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa
Tăng sát thương chí mạng
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng
Ice (Băng) Tăng sức tấn công tuyệt chiêu
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
Tự động hồi HP sau khi giết quái
Tự động hồi Mana sau khi giết quái
Tăng độ bền của vật phẩm
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]NGỌC NGUYÊN TỐ / XIÊN HẠT NGUYÊN TỐ

[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố:[/COLOR]

 • Đến Elbeland (46:242) hoặc Lorencia (151:158) gặp Seed Master.
 • Chọn Ép Khuôn.
 • Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
 • Tỉ lệ thành công 83%. Nếu thành công bạn sẽ nhận được Xiên Hạt Nguyên Tố thuộc tính tương ứng
 • Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.

Nguyên liệu ép Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố Chi Tiết Số Lượng
Hạt Nguyên Tố (Seed)
Đã tạo ở bước 1 1
Khuôn Nguyên Mẫu (Sphere) Có thể nhặt trong lúc đánh quái 1
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) 1
Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) 1
Zen 1,000,000
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]
NPC Seed Master
Vị trí: Elbeland (46, 243)
[/COLOR]

Quá trình tạo Ngọc Nguyên Tố

Tạo Ngọc Nguyên Tố thành công
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]
- Các loại Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố:
[/COLOR]
Hình Ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo level
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5
Fire (Lửa) Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực 20 19 18 17 14
Tăng tốc độ tấn công 7 8 9 10 11
Tăng max damage / ma lực 30 32 35 40 50
Tăng min damage / ma lực 20 22 25 30 35
Tăng damage / ma lực 20 22 25 30 35
Giảm lượng AG hao tổn 40% 41% 42% 43% 44%
Hình Ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo level
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5
Ice (Băng) Tự động hồi HP sau khi giết quái 8 7 6 5 4
Tự động hồi Mana sau khi giết quái 8 7 6 5 4
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu 37 40 45 50 60
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác 25 27 30 35 40
Tăng độ bền của vật phẩm 30% 32% 34% 36% 38%
Hình Ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo level
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5
Lightning (Set) Tăng sát thương tối đa 15 20 25 30 40
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa 10% 11% 12% 13% 14%
Tăng sát thương chí mạng 30 32 35 40 50
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng 8% 9% 10% 11% 12%
Hình Ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo level
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5
Wind (Gió) Tăng tốc độ hồi phục HP 8 10 13 16 20
Tăng thêm HP 4% 5% 6% 7% 8%
Tăng thêm Mana 4% 5% 6% 7% 8%
Tăng tốc độ phục hồi Mana 7 14 21 28 35
Tăng thêm AG 25 30 35 40 50
Tăng tốc độ phục hồi AG 3 5 7 10 15
Hình Ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo level
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5
Water (Nước) Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công 10% 11% 12% 13% 14%
Tăng phòng thủ 30 33 36 39 42
Tăng khả năng chống đỡ của khiên 7% 10% 15% 20% 30%
Giảm damage 4% 5% 6% 7% 8%
Phản damage 5% 6% 7% 8% 9%
Hình Ảnh Thuộc Tính Tính Năng Sức mạnh theo level
Lvl 1 Lvl 2 Lvl 3 Lvl 4 Lvl 5
Earth (Đất) Tăng thể lực 30 32 34 36 38
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]

Hình dạng các loại Khuôn, Ngọc Nguyên Tố và Xiên Hạt Nguyên Tố
[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]KHẢM NGỌC NGUYÊN TỐ VÀO VẬT PHẨM

[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]- Cách khảm Ngọc Nguyên Tố vào Vật Phẩm:[/COLOR]


Nguyên liệu khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm Chi Tiết Số Lượng
Ngọc Nguyên Tố / Xiên Hạt Nguyên Tố
Đã tạo ở bước 2 1
Vật phẩm có Socket item vũ khí/phòng ngự phải còn dư socket 1
Ngọc Hỗn Nguyên (Jewel of Chaos) 1
Ngọc Sáng Tạo (Jewel of Creation) 1
Zen 1,000,000
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]
NPC Nhà Nghiên Cứu Seed
Vị trí: Elbeland (50, 243)
[/COLOR]

Quá trình khảm Socket vào đồ

Sau khi khảm Socket vào đồ
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]- Option bổ sung:[/COLOR]

 • Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
 • Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là "Tính năng nguyên tố""Tính năng socket".

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]1. Tính năng nguyên tố:
- Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.
[/COLOR]
Vật phẩm Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm Option Tỉ lệ thành công
Kiếm / Chùy / Cung / Quyền Trượng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng sức sát thương +11 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Gậy Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng tấn công / ma lực +5 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Mũ / Áo / Quần /
Tay / Giày / Khiên
Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng sức chống đỡ +24 30%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Nước Tăng HP +29 30%
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]2.Tính năng socket:
- Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.
[/COLOR]
Vật phẩm Tất cả vật phẩm đang sử dụng có chứa các ngọc nguyên tố (số lượng) Option Tỉ lệ thành công
Tất cả ngọc nguyên tố đang sử dụng Lửa (1)
Nước (1)
Băng (1)
Gió (1)
Sét (1)
Đất (1)
Tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +3% 100%
Lửa (1)
Nước (3)
Băng (1)
Gió (3)
Sét (1)
Đất (2)
Loại bỏ phòng thủ đối phương +1% 100%
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]
Tính năng socket bổ sung
[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]HUỶ TÍNH NĂNG SOCKET

[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.65)]- Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.
- Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.
- Không cần phải sử dụng item để phá hủy.
- Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.
[/COLOR]