SỰ KIỆN ƯU ĐÃI NOEL MÁY CHỦ HỦY DIỆT
Thời gian:


  • Bắt đầu từ ngày 19/12 đến 24h ngày 31/12/2020


Nội dung:


  • Tất cả tài khoản đều được nhận thêm ưu đãi nếu ai có số tiền nạp thẻ theo mốc sau
  • Khi tài khoản nạp đạt mốc sẽ nhận Ưu đãi.
  • Một tài khoản nạp có thể nhận nhiều Ưu đãi ở Mốc khác nhau.Mốc
Gcoin nạp Phần Thưởng
1 50.000 1 PAN DA
2 100.000 01 Gấu Trúc + 03 Ngọc VIP CuToms Tự Chọn
3 200.000 01 Gấu Trúc + 05 Ngọc VIP CuToms Tự Chọn
4 300.000 01 Gấu Trúc + 10 Ngọc VIP CuToms Tự Chọn
5 500.000 01 Gấu Trúc + 20 Ngọc VIP CuToms Tự Chọn
6 1.000.000 1 wing 2.5 luck 2 op mnl +15
3 dòng socket khuôn 7
20 Ngọc VIP CuToms Tự Chọn
7 2.000.000 1 Wing 3 luck mnl +15
3 dòng socket khuôn 7
30 Ngọc VIP CuToms Tự Chọn


8 3.000.000 1 Set Item VIP Tối Thượng 3 op tự chọn +15
2 dòng socket khuôn 7
30 Ngọc VIP CuToms Tự Chọn
1 VŨ KHÍ FULL THẦN EX 3 OP +15 DÒNG VÀNG 11K
6 5.000.000 1 Set Item VIP TỐI THƯỢNG 3 OP VÀ 3 dòng socket khuôn 7 max
30 Ngọc VIP CuToms Tự Chọn
1 VŨ KHÍ FULL THẦN EX 3 OP +15 DÒNG VÀNG 11K
7 10.000.000 Bộ Set Item vip tự chọn Full thần 4 op +15 và 5 dòng socket khuôn 7 max
50 Ngọc VIP CuToms Tự Chọn
1 Siêu WING S15 LUCK 3 DÒNG MNL VÀ 2 DÒNG SOCKET K7 MAX
1 VŨ KHÍ FULL THẦN EX 3 OP +15 DÒNG VÀNG 11K


Chú ý : Gifcode vip sẽ trao đúng mệnh giá bạn nạp - không cộng dồn.

Chúc Các Bạn Có Những Trải Nghiệm Thú Vị Và Đáng Nhớ