1. Đua Top Cao Thủ Tất Cả

Thời gian:������ Từ 31/12/2020 ---> 23:59 04/1/2021 • Các nhân vật có số lần Resets cao nhất ở mỗi bảng xếp hạng All sẽ nhận TOP
 • ������ Lưu Ý: Nếu đồng Level 400 thì sẽ tính ai lên Level 400 trước nhất thì TOP trên.

TOP Phần Thưởng Bạc Số Lượng
1 Wing 2 + Luck 1
2 Wing 2 1
3 1 Vũ khí Rồng + Luck + 1 Option Tự Chọn
100.000 Gcoin
1
4-10 50.000 Gcoin 12. Đua Top Chủng Tộc 15 ngày

Thời gian:������Từ 31/12/2020 ---> 23:59 17/1/2021


 • Các nhân vật có số lần Level cao nhất ở mỗi bảng xếp hạng All sẽ nhận TOP
 • ������ Lưu Ý: Nếu đồng Level 400 thì sẽ tính ai lên Level 400 trước nhất thì TOP trên.

TOP Phần Thưởng Bạc Số Lượng
1 Wing 2 + Luck Theo Chủng Tộc 1
2 1 Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Option 1
13. Đua Top Master

Thời gian:������ Từ 31/12/2020 ---> 23:59 17/01/2020


 • Các nhân vật có số lần Level Master cao nhất ở mỗi bảng xếp hạng All sẽ nhận TOP
 • ������ Lưu Ý: Nếu đồng Level 400 thì sẽ tính thời gian ai lên Level trước nhất thì TOP trên.

TOP Phần Thưởng Bạc Số Lượng
1 1 Cánh Cấp 2 + Luck
100.000 GCoin
1
2 10 LV hoặc HHHT
50.000 Gcoin
1
3 1 Vũ khí Rồng + Luck + 1 Option Tự Chọn
20.000 Gcoin
14. Thợ Săn Boss PCPOINT

Thời gian:������Từ 31/12/2020 ---> 23:59 17/1/2021


 • Các nhân vật có số lần Level Master cao nhất ở mỗi bảng xếp hạng All sẽ nhận TOP
 • ������ Lưu Ý: Nếu đồng Level 400 thì sẽ tính thời gian ai lên Level trước nhất thì TOP trên.

TOP Phần Thưởng Số Lượng
1 20 Hộp Quà GM
50 Bless + 50 Soul
1
2 20 Hộp Quà GM
30 Bless + 30 Soul
1
3 10 Hộp Qùa GM
30 Bless + 30 Soul
14. Vinh Danh Phú Hộ

Thời gian:������ Từ 31/12/2020 ---> 23:59 10/1/2021


 • Các nhân vật có số lần Nạp Bạc cao nhất ở mỗi bảng xếp hạng Phú Hộ sẽ nhận TOP
 • ������ Cảm Ơn: BQT Xin trân trọng cảm ơn các bạn ủng hộ và duy trì máy chủ

TOP Phần Thưởng Bạc Số Lượng
1 1 Cánh Cấp 2 + Luck + Manalost + 11
1 Bộ Ring Pen 1 Option + 5% HP
1 Vũ khí Rồng Tự Chọn + Skill + Luck + 1 Option + 11
1
2 1 Cánh Cấp 2 + Luck + Manalost + 9
1 Pen Tùy Chọn Option + 5% HP
1 Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + Luck + 1 Option + 9
1
3 1 Cánh Cấp 2 + Luck + ManaLost
1 Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + Luck + 1 Option
1
4 1 Cánh Cấp 2 + Luck
1 Ring Tùy Chọn Option + 5% HP
1
5 1 Cánh Cấp 2 + Luck 1
6-10 Cánh Cấp 2 ( Trắng ) 1
������Điều kiện nạp ít nhất 3.000.000 Mới đc tính TOP5. Bang Hội Hùng Mạnh

Thời gian:������ Từ 31/12/2020 ---> 23:59 31/1/2021


 • Điều kiện bang hội chỉ đc tối đa 40 thành viên
 • ������ Lưu Ý: Nếu đồng Tổng Reset của Bang hội Thì sẽ tính tới Tổng Point của cả Bang Hội
 • TOP Phần Thưởng Bạc Số Lượng
  1 300.000 Gcoin
  150B + 150S
  20 Hộp Quà GM


  Danh hiệu Đệ Nhất Bang Hội dành cho chủ Hội
  1
  2 200.000 Gcoin
  50B + 50 Soul
  10 Hộp Quà GM
  Danh Hiệu Đệ Nhị Bang Hội dành cho Chủ Hội
  1