ĐUA TOP 15 ngàyThời Gian : Từ 13h ngày 1/4/2021 đến 23h59' ngày 15/4/2021

Nội Dung Sự Kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật có số lần reset cao nhất bảng xếp hạng ( tính theo Top ALL ) sẽ nhận được phần thưởng.


Phần thưởng đua Top 15 NGÀY


TOP Phần Thưởng
Top 1 1 wing S13 vip full +15

Top 2 1 wing Season 8 vip full +15
Top 3 1 siêu wing 3 CẤP 2 VIP FULL +15

Thời gian trao thưởng: Ngay Sau Khi Hoàn Thành Topic Tổng Kết

Chúc Các Bạn Có Những Trải Nghiệm Thú Vị Và Đáng Nhớ

ĐUA TOP CHỦNG TỘCThời Gian : Từ 13h ngày 1/4/2021 đến 23h59' ngày 30/4/2021

Nội Dung Sự Kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện 1 nhân vật có số lần reset cao nhất bảng xếp hạng ( tính theo Top Class ) sẽ nhận được phần thưởng.
-
Nhân vật đổi giới tính trong vòng 24h không được tính kết quả - Phải đổi trước 3 ngày tính top

Phần thưởng đua Top Class
Server BÁ VƯƠNG
TOP Class Phần Thưởng
Top 1 1 Set RING PEDAN VIP FULL THẦN SOCKET KHUÔN 7 +15 VĨNH VIỄN
Thời gian trao thưởng: Ngay Sau Khi Hoàn Thành Topic Tổng Kết

Chúc Các Bạn Có Những Trải Nghiệm Thú Vị Và Đáng NhớĐUA TOP TẤT CẢ (TOP ALL)


Thời Gian : Từ 13h ngày 1/4/2021 đến 23h59p ngày 30/4/2021


- Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật có số lần Resets cao nhất đạt bảng xếp hạng ALL ( giải thưởng theo Top All ) sẽ nhận được phần thưởng là.

Phần thưởng đua Top
TOP ALL Phần Thưởng
Top 1 1 SET tối thượng +15 full thần socket khuôn 7 đã khảm
VĨNH VIỄN
Top 2 1 BỘ RING PEDAN FULL THẦN SOCKET + 15 KHUÔN 7 ĐÃ KHẢM VĨNH VIỄN

Top 3 1 SIÊU WING 3 VIP FULL THẦN SOCKET + 15 ĐÃ KHẢM KHUÔN 7 VĨNH VIỄN

Thời gian trao thưởng: Ngay Sau Khi Hoàn Thành Topic Tổng Kết

Chúc Các Bạn Có Những Trải Nghiệm Thú Vị Và Đáng Nhớ

ĐUA TOP ĐẠI PHÚ QUÝ


Thời Gian : Từ 13h ngày 1/4/2021 đến 23h59p ngày 15/4/2021
Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện các nhân vật có số nạp thẻ cao nhất đạt Top 1 đến Top 2 bảng xếp hạng Event ( giải thưởng theo Top Nạp Thẻ ) sẽ nhận được phần thưởng:

Phần thưởng đua Top
Quý Tộc

ĐUA TOP PHÚ QUÝ

Phần Thưởng
Top 1


1 siêu wing SEASON 8 vip full thần +15


Top 2
SIÊU Wing 3 + FULL +15Lưu ý : Thời gian kết thúc là 23h59p59s, Rất nhiều bạn không để ý nên dẫn đến sự cố đáng tiếc. Mong các bạn đọc kĩ để tránh các sự cố không mong muốn

Thời gian trao thưởng:
Sau Khi Tổng Kết

SỰ KIỆN ƯU ĐÃI

Thời gian:  • Bắt đầu từ 13h ngày 1/4 đến 24h ngày 30/4/2021


Nội dung:


  • Tất cả tài khoản đều được nhận thêm ưu đãi nếu ai có số tiền nạp thẻ theo mốc sau
  • Khi tài khoản nạp đạt mốc sẽ nhận Ưu đãi.
  • Một tài khoản nạp có thể nhận nhiều Ưu đãi ở Mốc khác nhau.Mốc
Gcoin nạp Phần Thưởng
1 50.000 1 PAN DA
2 100.000 1 BỘ RING PEDAN FULL + 15 VĨNH VIỄN
3 200.000 1 WING 3 FULL + 15 VĨNH VIỄN
4 300.000 1 SIÊU WING 3 VIP FULL THẦN EX +15 VĨNH VIỄN
5 500.000 1 SIÊU WING S13 FULL +15 VĨNH VIỄN
6 1.000.000 1 Siêu Wing Season 8 Full thần socket +15
7 2.000.000 1 Siêu Wing S15 FULL thần socket+158 3.000.000 1 Set Item 380 FULL Thần socket +15
6 5.000.000 1 Set Item 400 full thần socket +15
7 10.000.000 Bộ Set Item vip tự chọn full thần socket khuôn 7 tự chọn
Chú ý : Gifcode vip sẽ trao đúng mệnh giá bạn nạp - không cộng dồn.

Chúc Các Bạn Có Những Trải Nghiệm Thú Vị Và Đáng Nhớ