Kính gửi Admin MU KOREA

Sau khi update game vào 07h A.M ngày 27.05.2021
Tui bị mất 1 ít đồ. Nhưng quan trọng là mất 1 gậy giác đấu đang sử dụng tại nhân vật TamCA
Ngoài ra đồ nhặt cũng bị lỗi tự động nhặt đồ ko setup và. Đồ nhặt báo lỗi gia cường như ảnh. (Ko đính kèm được ảnh?)
Adm kiểm tra giúp t sớm nhé!